Oddział główny: Wrocław - tel. +48 71 333 24 98

Oddział terenowy: Kraków - tel. +48 12 410 51 59

BIM DAY

Ogłoszenia

W dniu 20.05.2016 wzięliśmy liczną grupą udział w Konferencji „Dzień BIM” organizowanej na Politechnice Krakowskiej.

Miejscem konferencji było Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze – „Działownia”.

Konferencja zorganizowana była przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster.

Celem konferencji były spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling) w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce.

http://www.dzienbim.pk.edu.pl/

Back to Top