Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl; ul. Kołodziejska 18A, 30-607 Kraków

BIM

BIM (ang. Building Information Modeling)

Czym jest BIM?

Bardzo ciężko jest jednoznacznie scharakteryzować czym jest BIM, tak jak ciężko jest bezpośrednio przetłumaczyć rozwinięcie tegoż skrótu na język polski. Oczywiście w bezpośrednim tłumaczeniu jest to modelowanie informacji o budynku (budowli), jednak wg. Nas nie oddaje to pełni znaczenia i możliwości wykorzystywania technologii BIM. W naszym mniemaniu BIM jest pełną symulacją projektowanej inwestycji wykonanej w wirtualnym świecie od etapu planów koncepcyjnych, po jego oddanie do użytku dodatkowo pozwalającej na udział zarówno inwestora, detalisty, wykonawcy i użytkownika na każdym etapie „życia” budowli.

BIM jest narzędziem, które pozwala na m.in:

– analizę kosztów, ilości materiałów, okresu prac i realizacji, harmonogramów,

– koordynację prac,

– wzbogacenie trójwymiarowego modelu obiektu o jego indywidualne właściwości,

– analizę kolizji pomiędzy poszczególnymi elementami projektu,

– zaplanować budowę

– realizację założeń koncepcji zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia (IPD)

Nasze biuro jest pionierem we wdrażaniu tej technologii w projektach infrastrukturalnych. Tworzymy unikalne na polskim rynku rozwiązania, które łączą wieloletnie doświadczenie z najnowszymi technologiami.

Obmiar

Obmiar

Wykonanie dokładnego modelu każdego z elementów inwestycji pozwala na bardzo dokładne pomierzenie wszystkich elementów projektu jak np. kubatury robót ziemnych, ilości materiałów etc. Trójwymiarowa dokumentacja pozwala na obniżenie kosztów wykonawstwa. Kierownik budowy wyposażony w takie narzędzia ma dostęp do informacji, ile danego materiału ma jest potrzebne do wykorzystania danego elementu.

Kosztorys

Kosztorys

Obmiar wiąże się bezpośrednio z wykonaniem kosztorysu. To on jest elementem, dzięki któremu mówimy o BIM 5D. Kosztorys ten jest bezpośrednio połączony z modelem 3D, oczywiście posiada aktualną normę kosztorysową i pozwala na bieżąco uwzględniać wszystkie zmiany projektowe. Projekty BIM wykonywane są parametrycznie, czyli mają być uniezależnione od czasochłonności wypływającej z licznych zmian na etapie koncepcyjnym. Zmian w projekcie dokonuje się bardzo szybko, jednocześnie aktualizując kosztorys oraz harmonogram prac.

Harmonogram

Harmonogram

Mówiąc o pełnej dokumentacji projektowej zakładamy też harmonogram wykonywanych prac i tutaj mówimy o wykorzystaniu technologii BIM 4D, która łączy ze sobą elementy projekty 3D z informacją, oraz harmonogramem prac. Harmonogram pozwala nam skoordynować pracę, które mogą być wykonywane jednocześnie, uwzględnić czas wykonania danej inwestycji już od czasów wstępnej koncepcji projektowej.

Modelowanie 3D wzbogacone o informację

Modelowanie 3D wzbogacone o informację

Cały zestaw rozwiązań projektowych przygotowywany jest w technologii 3D wzbogaconej o informację, która posiada rozszerzenia pozwalające na koordynacje pracy przedstawicieli każdego z podwykonawców.

Back to Top