Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Zespół WTU sp. z o.o. wykona dla Państwa kompleksowe opracowania projektów dotyczących inwestycji drogowych. W zakres naszej działalności wchodzą:

– projekty koncepcyjne,

– projekty budowlane,

– projekty wykonawcze,

– opracowanie harmonogramu prac i dokumentacji kosztorysowej,

– projekty stałej i czasowej organizacji ruchu,

– analizy przejezdności (trajektoria ruchu pojazdów),

– SST oraz nadzory budowlane.

W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej uzyskujemy wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia.

 

Back to Top