Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Budownictwo wodne

Szeroko rozumiane pojęcie Budownictwo Wodne obejmuje szereg różnego rodzaju budowli i zamierzeń inwestycyjnych, które można podzielić ze względu na cel ich przeznaczenia oraz potrzebę ich zastosowania. Niewątpliwie głównym celem wszystkich działań inwestycyjnych branży budownictwa wodnego powinno być optymalne kształtowanie zasobów wodnych z poszanowaniem środowiska naturalnego w myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) – nadrzędnego aktu prawnego Parlamentu Europejskiego, stosowanego w Budownictwie Wodnym, „…woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie…„.

Nasze biuro realizuje zamierzenia inwestycje według powyższych zasad, stając się Państwa kompetentnym partnerem.

Hydrotechnika

– przepławki naturalne i seminaturalne,
– rampy i bystrza kamienne,
– gurty progowe i denne,
– jazy,
– progi piętrzące,
– przepusty,
– ujęcia,
– przepławki techniczne.

Ochrona przeciwpowodziowa

– wały przeciwpowodziowe,
– śluzy i przepusty wałowe,
– poldery zalewowe,
– zapory ziemne,
– mury i ściany oporowe,
– mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej,
– ubezpieczenia brzegów,
– koncepcje i studia ochrony przeciwpowodziowej.

Regulacja i renaturyzacja

– udrożnienie barier migracyjnych rzek i potoków,
– deflektory nurtu,
– ostrogi,
– naturalne ubezpieczenia brzegów,
– naturalne rozwiązanie renaturyzacyjne i regulacyjne,
– rewitalizacja starorzeczy
– bioróżnorodność
– przeprawy dla zwierząt,
– przeprawy i stanice kajakowe.

Mała retencja

– zbiorniki retencyjne,
– mnichy stawowe,
– ekologiczne zastawki,
– retencja korytowa,
– retencja dolinowa.

Back to Top