Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Budownictwo ziemne

Budownictwo ziemne

Budowle ziemne rozumiane jako obiekty przestrzenne, wykonane z gruntu budowlanego w formie nasypów lub wykopów, podlegają rygorystycznym wymaganiom projektowym ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę materiału budowlanego.

W ramach tego obszaru działania, WTU sp. z o.o. wykonuje:

– Zapory ziemne,
– Wały przeciwpowodziowe,
– Tamy i groble ziemne,
– Zbiorniki retencyjne,
– Ścianki szczelne
– Ściany i mury oporowe.

Nasi wykwalifikowani inżynierowie, podczas projektowania budowli ziemnych, szczególną uwagę poświęcają zagadnieniom:

– Obliczenia stateczności skarp i podłoża,
– Obliczenia filtracji przez korpus budowli i podłoże,
– Wzmocnienie budowli ziemnych,
– Zastosowanie geokompozytów,
– Odwodnienia budowli i wykopów.

Back to Top