Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Ochrona Środowiska

Pod pojęciem Ochrona Środowiska rozumiemy wszystkie przedsięwzięcia polegającej na zachowaniu lub przywróceniu równowagi w przyrodzie. Naszym celem jest dążenie do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Równie istotnym aspektem działalności naszej firmy, jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, zwłaszcza środowiska wodnego, oraz przywracanie elementów przyrodniczych do stanu naturalnego.

Przedsięwzięcia realizowane przez WTU sp. z o.o. według najnowszych światowych wytycznych, są koncentrowane na przywracaniu naturalnych koryt rzecznych, rewitalizowaniu starorzeczy, tworzeniu retencji dolinowej i korytowej rzek.

Zaburzone, zmienione i przerwane szlaki migracyjne zwierząt wodnych i lądowych są dzięki naszym zabiegom technicznym przywracane, tak aby umożliwić naturalną wędrówkę.

Poprzez tworzone stanice kajakowe i szlaki turystyki wodnej, dajemy człowiekowi możliwość współistnienia  i czerpania przyjemności z obcowania z przyrodą.

Back to Top