Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Sieci i instalacje

Istotną rolę w prawidłowym gospodarowaniu zasobami wodnymi środowiska, odgrywają projektowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej oraz szeroko pojętej branży sieciowej
i instalacyjnej WTU sp. z o.o. wykonuje m.in:

– sieci wodociągowe,

– sieci kanalizacji sanitarnej,

– sieci kanalizacji deszczowej,

– przepompownie melioracyjne,

– przepompownie ścieków,

– syfony i akwedukty,

– przewierty sterowane metodą bezwykopową,

– małe oczyszczalnie ścieków

Back to Top