Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

BIM

BIM (ang. Building Information Modeling)

Czym jest BIM?

Bardzo ciężko jest jednoznacznie scharakteryzować czym jest BIM, tak jak ciężko jest bezpośrednio przetłumaczyć rozwinięcie tegoż skrótu na język polski. Oczywiście w bezpośrednim tłumaczeniu jest to modelowanie informacji o budynku (budowli), jednak wg. Nas nie oddaje to pełni znaczenia i możliwości wykorzystywania technologii BIM. W naszym mniemaniu BIM jest pełną symulacją projektowanej inwestycji wykonanej w wirtualnym świecie od etapu planów koncepcyjnych, po jego oddanie do użytku dodatkowo pozwalającej na udział zarówno inwestora, detalisty, wykonawcy i użytkownika na każdym etapie „życia” budowli.

BIM jest narzędziem, które pozwala na m.in:

– analizę kosztów, ilości materiałów, okresu prac i realizacji, harmonogramów,

– koordynację prac,

– wzbogacenie trójwymiarowego modelu obiektu o jego indywidualne właściwości,

– analizę kolizji pomiędzy poszczególnymi elementami projektu,

– zaplanować budowę

– realizację założeń koncepcji zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia (IPD)

Nasze biuro jest pionierem we wdrażaniu tej technologii w projektach infrastrukturalnych. Tworzymy unikalne na polskim rynku rozwiązania, które łączą wieloletnie doświadczenie z najnowszymi technologiami.

Obmiar

Obmiar

Wykonanie dokładnego modelu każdego z elementów inwestycji pozwala na bardzo dokładne pomierzenie wszystkich elementów projektu jak np. kubatury robót ziemnych, ilości materiałów etc. Trójwymiarowa dokumentacja pozwala na obniżenie kosztów wykonawstwa. Kierownik budowy wyposażony w takie narzędzia ma dostęp do informacji, ile danego materiału ma jest potrzebne do wykorzystania danego elementu.

Kosztorys

Kosztorys

Obmiar wiąże się bezpośrednio z wykonaniem kosztorysu. To on jest elementem, dzięki któremu mówimy o BIM 5D. Kosztorys ten jest bezpośrednio połączony z modelem 3D, oczywiście posiada aktualną normę kosztorysową i pozwala na bieżąco uwzględniać wszystkie zmiany projektowe. Projekty BIM wykonywane są parametrycznie, czyli mają być uniezależnione od czasochłonności wypływającej z licznych zmian na etapie koncepcyjnym. Zmian w projekcie dokonuje się bardzo szybko, jednocześnie aktualizując kosztorys oraz harmonogram prac.

Harmonogram

Harmonogram

Mówiąc o pełnej dokumentacji projektowej zakładamy też harmonogram wykonywanych prac i tutaj mówimy o wykorzystaniu technologii BIM 4D, która łączy ze sobą elementy projekty 3D z informacją, oraz harmonogramem prac. Harmonogram pozwala nam skoordynować pracę, które mogą być wykonywane jednocześnie, uwzględnić czas wykonania danej inwestycji już od czasów wstępnej koncepcji projektowej.

Modelowanie 3D wzbogacone o informację

Modelowanie 3D wzbogacone o informację

Cały zestaw rozwiązań projektowych przygotowywany jest w technologii 3D wzbogaconej o informację, która posiada rozszerzenia pozwalające na koordynacje pracy przedstawicieli każdego z podwykonawców.

Back to Top