Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

IPD

IPD (Integrated Project Delivery)

Koncepcja Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia budowlanego, której głównym założeniem jest integracja ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych w procesie , który wykorzystuje umiejętności, doświadczenia i wiedzę wszystkich członków zespołu realizującego przedsięwzięcie dla minimalizacji niepotrzebnych nakładów i optymalizacji efektywności we wszystkich fazach projektowania i budowy [„Integrated Project Delivery: A Guide”. American Institute of Architects 2007 version 1. Retrieved 2008-11-13; BIM KLASTER]

Główne założenia IPD:

– wzajemny szacunek i zaufanie,
– wczesne zdefiniowanie celu,
– wzajemne korzyści,
– wczesne zaangażowanie kluczowych uczestników,
– jasno określone standardy i otwarta komunikacja,
– wysoka wydajność,
– wykorzystanie odpowiednich narzędzi,
– organizacja i przywództwo.

WTU sp. z o.o. jako jedna z pierwszych w Polsce, wdraża koncepcję IPD do realizowanych przez siebie projektów wzbogacając ją o nowe funkcjonalności, które powstały dzięki pracy i doświadczeniu naszych projektantów.

Back to Top