Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Modelowania hydrologiczno-hydrauliczne

Budownictwo ziemne

Analizy hydrologiczne

Firma WTU sp. z o.o. przygotuje dla Państwa pełen operat hydrologiczny, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod obliczeniowych – od wzorów empirycznych aż po wykonywanie modeli hydrologicznych.

Analizy hydrauliczne

Zadaniem modeli hydraulicznych jest pomoc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków panujących czy to w sieci, czy w korycie cieku, których uzyskanie w oparciu o badania na rzeczywistej sieci byłoby czasochłonne i kosztowne.

Tworzenie modelu hydraulicznego polega na odwzorowaniu w komputerze jak najbardziej zbliżonych warunków, do tych występujących w istniejącym terenie.

WTU sp. z o.o. dysponuje  odpowiednim oprogramowaniem oraz doświadczonymi specjalistami, którzy to pozwalają na wykonywanie analiz jedno i wielowymiarowych, w oparciu o które można dokonać wielu analiz np. wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego etc.

Back to Top