Oddział główny: Kraków +48 12 410 51 59; biuro@wtu.com.pl

Wizualizacje

VDC (ang. Virtual Design and Construction) – wirtualny proces projektowo- budowlany.

Dzięki VDC możemy przeprowadzić symulację procesu budowy wzbogacając ją o analizy i oceny wydajności i skuteczności rozwiązań projektowych. Technologia ta pozwala Nam na tworzenie realistycznych wizualizacji na każdym etapie projektowania, co znacznie ułatwia kontakt z klientem oraz np. konsultacje społeczne. Wizualizacja ta oparta jest na szczegółowym modelu wykonanym w BIM, co za tym idzie daje nam możliwość pełnej symulacji procesu inwestycyjnego.

Wykorzystanie VDC ułatwia koordynacje działań podwykonawców na budowie, pozwala na sprawdzenie integralności projektów w ramach jednego przedsięwzięcia, ograniczyć opóźnienia  i rozplanować budżet na każdym etapie cyklu „życia” inwestycji.

Wirtualny proces projektowo- budowlany w WTU sp. z o.o. jest poparty wieloletnim doświadczeniem zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej na każdym etapie inwestycji od etapu planowania, przez koncepcje, projektowanie po wykonawstwo i zarządzanie.

Chmura punktów, NMT, skaning laserowy

Chmura punktów, NMT, skaning laserowy

Swoje projekty przygotowujemy przy wykorzystaniu dokładnych danych pochodzących z chmury punktów oraz skaningu laserowego, które są doprecyzowane tradycyjnymi pomiarami geodezyjnymi. Dane te pozwalają nam na dokładne odwzorowanie terenu istniejącego w miejscu wykonywanej inwestycji. Tak przygotowany model terenu istniejącego uwzględnia także dane pochodzące z wszelakich inwentaryzacji np. przyrodniczych, dzięki którym znamy dokładne rozmieszczenie drzew, roślinności i innych obiektów.

Przepławki seminaturalne

Przepławki seminaturalne

Przykład wizualizacji pionierskich projektów naturalnych przepławek dla ryb.  WTU sp. z o.o. wykonało pełną dokumentację projektową udrożnienia 9-ciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce w ramach projektu  „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”wraz z wizualizacjami.

Jazy piętrzące

Jazy piętrzące

Cały zestaw rozwiązań projektowych przygotowywany jest w technologii 3D, która posiada rozszerzenia pozwalające na koordynacje pracy przedstawicieli każdego z podwykonawców. Tutaj mamy przykład trójwymiarowego modelu urządzenia służącego do podnoszenia klapy jazu, wykonanego przez konstruktora, automatyka. Jego praca została zestawiona z pracą architekta, który zaprojektował nowy budynek sterowni jazu wraz z istniejącymi elementami jazu, które pozostały w niezmienionej formie (zostały poddane jedynie gruntownej konserwacji)

Wały przeciwpowodziowe

Wały przeciwpowodziowe

Przykład wizualizacji projektu wałów przeciwpowodziowych.Informacja to nie tylko parametry techniczne obiektów. Może nią także być informacja o ewidencji jak w tym przypadku. Najeżdżając na daną działkę, uzyskujemy jej numer właściciela, możemy dokonać pomiarów np. części zajmowanej przez inwestycję.

Back to Top